This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Co trzeba zrobić, by założyć firmę

Założenie firmy na ogół nie powinno sprawiać trudności, ale procedura uzależniona jest od tego jaką formę prawną działalności gospodarczej zamierza wybrać przedsiębiorca. Podstawowe rozróżnienie obejmuje osobę prawną i osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. Decyzja dotycząca tej kwestii powinna być poprzedzone namysłem nad celem, jak zakładamy dla uruchamianej firmy. Nie należy zapominać, że założenie firmy to dopiero wstęp do wykonywania konkretnych zadań związanych z prowadzeniem firmy. Zgłoszenie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wpis do ewidencji, urzędu skarbowego, nadanie numeru REGON i NIP to jedynie formalności. Zabierają one trochę czasu, lecz na szczęście procedury biurokratyczne są upraszczane i dostępne przez Internet. Od 2011 działa w Polsce system teleinformatyczny, w ramach którego dokonujemy wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu zakładanie firmy stało się prostsze i mniej problematyczne. Nie zmienia to faktu, że przed założeniem firmy warto zapoznać się z literaturą fachową. Wskazane jest też zasięgnąć opinii ekspertów z zakresu prawa gospodarczego czy doradcy finansowego. Ich pomoc może być wręcz konieczna przy konstruowaniu biznesplanu. Nie obędzie się bez niego nawet najlepszy pomysł na działalność gospodarczą.

Co należy wiedzieć o zakładaniu firmy

W potocznym rozumieniu mianem firmy określa się przedsiębiorstwo, którego celem jest osiągnięcie mocnej pozycji rynkowej i wypracowanie finansowego zysku. Działalność firmy można prowadzić na dowolnym polu: usługowym, handlowym czy produkcyjnym, lub którymkolwiek innym z długiej listy potencjalnych możliwości. Sektor gospodarki jest o tyle istotny dla zakładania i prowadzenia firmy, że związany z nim jest określenie właściwej formy prawnej. Zasadniczy podział form prawnych to osoba fizyczna i prawna. Jeśli planowana działalność gospodarcza zakłada niewielką skalę, to najlepszą opcją wyboru staje się przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej. Do zalet takiego rozwiązania należy zaliczyć to, że wymagania finansowe są niewielkie. Dlatego najlepiej nadaje się do takiej działalności, której rynkowy zakres jest nieznaczny. Szczególnie sektor usługowy stanowi odpowiednią dziedzinę dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Stosunkowo łatwo można założyć tego rodzaju aktywność, dzięki czemu skraca się droga od pomysłu na biznes do jego uruchomienia. Rozpoczęcie działalności zaczyna się od zgłoszenia wniosku do ewidencji działalności gospodarczej w urzędzie gminy. Można ją zgłaszać także zdalnie za pomocą systemu teleinformatycznego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Własna firma krok po kroku

Rozpoczęcia działalności gospodarczej wiąże się z dokonaniem wyboru odpowiedniej formy prawnej, którą ma ona przyjąć. Alternatyw określonych przez polskie prawodawstwo jest przynajmniej kilka. Podstawowe rozróżnienie dla tych form działalności stanowi to, czy jest prowadzona przez osobę fizyczną, czyli właściciela, czy też przez osobę prawną. Jest to bardzo istotne ze względu na to, jakiego rodzaju działalność zamierzamy prowadzić. W przypadku, gdy zdecydujemy się na kategorię osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą stajemy się indywidualnym przedsiębiorcą. To najprostsza organizacyjnie forma aktywności rynkowej i jako taka najlepiej sprawdza się w samych początkach prowadzenia firmy. Największy wpływ na wybór pomiędzy osobą fizyczną, czyli przedsiębiorstwem prywatnym a firmą powiązaną z kategorią osoby prawnej, powinien mieć charakter i przedmiot zakładanej działalności. Przykładowo, jeśli działalność będzie prowadzona na niewielką skalę, a jej profil będzie usługowy, to najbardziej odpowiednia dla startującego przedsięwzięcia będzie forma osoby fizycznej. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że nie wymaga dużych środków finansowych na starcie. Ponadto właściciel firmy sam podejmuje wszystkie decyzje. Jest to okazja, by zyskać niezbędne doświadczenia, choć wiąże się z ryzykiem.

Mankamenty prowadzenia firmy

Spośród pracowników zatrudnionych na etacie, nie brakuje takich, którzy myślą o założeniu własnej firmy. Dla wielu pozostanie to tylko w sferze marzeń, związanych z byciem niezależnym i samowystarczalnym. Osoby, które w końcu decydują się na prowadzenie własnej firmy, nierzadko spotyka rozczarowanie. Okazuje się, że bycie własnym szefem nie zawsze daje same powody do zadowolenia. A przeciwnie, ponieważ jako samodzielni przedsiębiorcy muszą znosić wiele przeciwności, których nie doświadczają pracownicy najemni. Przede wszystkim zdani są sami na siebie w odniesieniu do szeregu fiskalnych i socjalnych płatności. Składki w ramach ZUS-u mogą być odbierane przez właścicieli firmy jako poważne obciążanie. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę nie traktuje ich jako dokuczliwych. Jest to po prostu część zobowiązań, które musi pokryć pracodawca. I traktowane są jako normalnie przysługujące pracobiorcom świadczenie. Tymczasem z perspektywy pracodawcy, jakim dla samego siebie jest osoba prowadząca firmę, wszelkie tego rodzaju składki stanowią przede wszystkim powiększone koszty pracy. Muszą je ponieść także wtedy, gdy ich firma przeżywa finansowe trudności, wywołane choćby kryzysem gospodarczym. Nie ma co się dziwić, że założenie i prowadzenie działalności gospodarczej to wyzwanie dla odważnych.

Firma to podstawa sukcesu

Nawet najlepszy pomysł na biznes nie stanowi jednocześnie gwarancji rynkowego sukcesu. Wystarczy zajrzeć do danych statystycznych, by przekonać się, że większość biznesowych inicjatyw istnieje na rynku bardzo krótko. Każdy przedsiębiorca musi zmierzyć się z wieloma przeciwnościami. Polskie realia sprawiały, że już na wstępie musiał liczyć się z trudnościami. Należą do nich choćby nadmiernie rozbudowana biurokracja i niejasne przepisy prawne. Jednak niekorzystny dla biznesu klimat zaczyna się stopniowo zmieniać na lepsze. Wprowadzane są systemowe rozwiązania ułatwiające uruchomienie własnej firmy i jej funkcjonowanie. Przynajmniej częściowo znikają sztywne regulacje prawne hamujące rozwój przedsiębiorczości. Jednak pewien fakt pozostaje niezmienny bez względu na miejsce zakładania i prowadzenia biznesu. Jedno można stwierdzić na pewno, niezależnie od tego, czy tym miejscem jest Polska, inny kraj Unii Europejskiej lub jakiekolwiek inne państwo. Jest nią stała i sprawdzona reguła, według której firma to połowa sukcesu dla każdego pomysłu biznesowego. Dzięki niej pomysłowość i pracowitość, którymi wykazuje się przedsiębiorca, zyskuje określone instytucjonalne ramy. Z określoną osobowością prawna staje się rynkowym graczem. Firma to prawdziwy fundament dla każdego przedsięwzięcia biznesowego.

Bez BHP ani rusz!

Rozpoczynając jakąkolwiek działalność gospodarczą powinniśmy zdawać sobie sprawę z ważkości zapoznania się z zasadami BHP, czyli przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy. Warto pamiętać, że to nie tylko teoretyczne założenia, o których słuchamy na kolejnych szkoleniach, ale także bardzo istotne, fundamentalne wręcz zasady dla wielu działalności. I niech nie zmyli nas fakt, że pracujemy nie na wysokościach czy przy wyrębie lasów, a w biurze przed komputerem. Szkolenia BHP są równie istotne dla pracowników biurowych. Jako przedsiębiorcy powinniśmy jeszcze przed założeniem firmy zapoznać się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy tak, by naszym potencjalnym pracownikom móc zapewnić środowisko pracy zgodne z obowiązującymi przepisami. Regulują one miedzy innymi także czas pracy przed komputerem, ale również sposoby zachowania w razie nieszczęśliwego wypadku lub pożaru. Przeprowadzenie szkoleń BHP jest również konieczne w świetle prawa. Pracownik poinformowany o potencjalnych zagrożeniach w miejscu pracy ma bowiem możliwość by jeszcze bardziej odpowiedzialnie wykonywać swoją pracę, pracodawca natomiast jest chroniony przed prawnymi konsekwencjami wynikającymi z możliwego zaniedbania, w razie braku aktualnego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Inwestuj w szkolenia

Prowadzenie firmy to ciągła ewolucja i rozwój, doskonalenie swoich umiejętności, a także zapewnianie potencjalnym podwładnym możliwości zdobywania nowej wiedzy. Ów proces wspomagają i przyspieszają różnorodne szkolenia. Uczestnictwo w nich nie jest obowiązkowe, jako przedsiębiorcy powinniśmy jednak śledzić ofertę różnorodnych szkoleń, by móc dobierać spośród nich tematy najbardziej przydatne i najciekawsze dla naszej dalszej przyszłości zawodowej. Szkolenia oferowane są przez różnorodne firmy zewnętrzne, a także miasto, region czy Unię Europejską. To znakomita szansa na poszerzeni swoich horyzontów oraz zapoznanie się między innymi z najbardziej aktualnymi przepisami prawnymi regulującymi działalność gospodarczą czy też tajnikami promocji i reklamy. Uczestnictwo w szkoleniach to także inwestycja dla naszych pracowników, którzy dzięki nim stają się bardziej świadomi towarzyszących im możliwości zawodowego rozwoju. Jest to także chwila na budowanie więzi i zgranego zespołu – niektóre ze szkoleń prócz części merytorycznej zawierają w sobie także elementy integracyjne oraz rozrywkowe, pomagające w odstresowaniu się oraz wypracowania jeszcze lepszych relacji między pracownikami. Wśród różnorodnych ofert szczególnie warto rozważyć szkolenia z tak zwanego team building oraz kursy językowe.

Kogo zatrudnić by nie żałować

Różnorodne napływające oferty współpracy, życiorysy i listy motywacyjne mogą przyprawić przedsiębiorcę o ból głowy. W jaki sposób dokonać wyboru wśród kandydatów o podobnej wiedzy, umiejętnościach i doświadczeniu zawodowym? Rozważając kolejne życiorysy i wybierając osoby, które zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną warto przede wszystkim spoglądać na profesjonalizm przedkładanych dokumentów. Podstawowym formatem aplikacji przesyłanych drogą internetową jest CV w pdf. Jeśli otrzymujemy życiorysy w Wordzie, bądź nie daj boże notatniku, oznacza to, że nasz kandydat nie zadał sobie nawet podstawowego trudu by zapoznać się z powszechnie funkcjonującymi standardami. Podobnie jawi się problem tak zwanych gotowców, czyli CV żywcem przepisanym z internetowych szablonów. Gotowe formuły pozbawione polotu szczególnie uwidaczniają się w kategoriach umiejętności oraz zainteresowań. Po dokonaniu wstępnej selekcji następuje moment rozmowy kwalifikacyjnej. To czas na sprawdzenie wybranych kandydatów oraz konfrontację zapisanych w CV doświadczeń i umiejętności z rzeczywistym, faktycznym stanem rzeczy. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzamy nie tylko wiedzę oraz przygotowanie kandydata do wykonywania zawodu na stanowisku, o które aplikuje, ale także (co niemniej ważne) jego komunikatywność oraz sposób myślenia.

Realizm – najlepszy przyjaciel prezesa

Praca zawodowa w wybranej branży łączy w sobie zarówno marzenia o rozwoju, karierze i dobrobycie finansowym, jak również realne możliwości rzeczy, których możemy dokonać. Jako przedsiębiorcy o ugruntowanej pozycji na rynku możemy spotkać się z sytuacją, w której nie jesteśmy w stanie zadowolić wszystkich zainteresowanych ofertą naszej firmy klientów. W takim przypadku konieczne jest wyłączenie optymistycznego trybu kojarzonego ze stwierdzeniem, że jakoś to będzie; na rzecz realistycznego spojrzenia na to co jesteśmy w stanie wykonać. Niezależnie od tego, czy prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą czy też przewodzimy grupie osób, konieczne jest opracowywanie planów działania możliwych do realizacji. Nagromadzenie zleceń czy projektów, co do których już w momencie ich przyjmowania wiemy, że nie będziemy w stanie dotrzymać terminu, skutkuje niestety zawsze negatywnie – spadkiem jakości wykonywanej pobieżnie, na szybko i po łebkach usługi, bądź też niedotrzymaniem terminu, a tym samym niezadowoleniem klienta i obniżeniem poziomu zaufania wobec naszej firmy. Dlatego też – choć nie jest to najpopularniejszy pogląd – czasem lepiej od razu odmówić klientowi, niż oddać mu produkt niedopracowany. Stanowcza i uargumentowana odmowa pokazuje nasz profesjonalizm lepiej niż nieodpowiedzialna zgoda.

Mierz siły na zamiary!

Do najgorszych w skutkach błędów popełnianych przez przedsiębiorców zakładających własne firmy należy niedocenianie i przecenianie swoich możliwości. Naturalnie ambicja jest cechą niezwykle potrzebną, motorem napędowym kreującym ludzkie potrzeby i rozwój cywilizacyjny. Jednak nad ambitne spojrzenie na rzeczywistość może niestety przerodzić się w bardzo gorzką i dotkliwą porażkę skutkującą również utratą wiary we własne możliwości i wycofaniem się do przestrzeni bezpieczniejszych, wymagających mniejszej odpowiedzialności. By uniknąć owego negatywnego efektu niezbędne jest na pierwszym etapie tworzenia własnej działalności gruntowne przemyślenie własnego potencjału oraz idących za nim reperkusji. Innymi słowy nie porywajmy się z motyką na słońce – jesteśmy wprawdzie ambitni, zakładajmy jednak realne plany, które uda nam się zrealizować, trzymając w odwodzie nasze marzenia o rozwoju i budowaniu zupełnie nowych jakości. Stawianie sobie zadań niemożliwych do spełnienia może stawać się bowiem powodem frustracji wpływających na rozwój zawodowy i osobisty. Mierzenie sił na zamiary umożliwi nam zarówno założenie dobrze prosperującej firmy, jak też zachowanie życia prywatnego i odpowiednich proporcji między pracą zawodową a niezbędnym do naszego dalszego – zdrowego – funkcjonowania odpoczynkiem.