Archive for the ‘dlaczego własny biznes’ Category

Szukanie kompromisu ekonomicznego

Pojęcie dialogu społecznego jeszcze nigdy nie było tak powszechnie powtarzane w różnych mediach i tak często nie gościło na ustach samych obywateli, jak dzisiaj. Nie jest żadnym zaskoczeniem dla specjalistów różnych nauk, że ludzie najlepiej organizują się w momencie wielkiego zagrożenia i to radzenie sobie z problemami jest głównym motywatorem dla naprawienia własnych relacji. Ludzie potrafią skutecznie dobierać się w grupy interesu i działać na korzyść danej idei a w ostatnim czasie trudno o lepszy przykład tego, co jednoczy ludzi bez względu na pochodzenie czy wyznanie i kolor skóry, jak recesja i zapaść globalnych rynków. Aktualnie nikogo nie dziwi poszukiwanie nowych rozwiązań i nawet odsuwanie od władzy rządów, które dopiero niedawno wygrały wybory. Wyborcy wiedzą bowiem już, że są ich miliony i to oni decydują o tym, który rząd będzie miał prawo kontynuować swoje działania na następne lata. Continue reading “Szukanie kompromisu ekonomicznego” »

Próby zwalczenia kryzysu

Walczenie z recesją to zadanie wyjątkowo skomplikowane i mimo że nikomu dzisiaj nie brakuje ani chęci ani sił na to, by z recesją powalczyć, to już o wiele trudniej jest znaleźć odpowiednie metody. Bo przecież i obywatele oraz opinia publiczna widzą, co jest dla nich najważniejsze i sami politycy mają często rację, gdyż jakby nie patrzeć – to oni właśnie znają system oraz budowanie budżetu od podszewki. Racji niewątpliwie nie można także a nawet przede wszystkim odmawiać ekonomistom i naukowcom z dziedzin finansowych, ponieważ to oni w mediach jako pierwsi służą swoimi definicjami i tłumaczeniami dla skomplikowanych mechanizmów rynkowych. Ale jak się okazuje, każda z tych grup jest nieco skazana na arbitralne i subiektywne myślenie o interesie społecznym i każda ma inny zakodowany w głowie wzór sprawiedliwości społecznej, którą trzeba absolutnie zachować jeśli chce się myśleć o skutecznym wprowadzaniu reform. Continue reading “Próby zwalczenia kryzysu” »

Problemy wielkich gospodarek

Aktualnie stan gospodarki większości krajów jest opłakany i absolutnie nikt nie zamierza z tym dyskutować. Jeszcze kilkanaście lat temu informacje o realnym stanie gospodarki były podawane nader rzadko i przeważnie były to informacje ogłaszane przez dumnych polityków, którzy nie rezygnują po dziś dzień z pojawienia się w mediach, jeśli mają się czym pochwalić. I przeważnie gdy kraj odnotowuje wzrost wartości PKB albo widać długoterminowy spadek bezrobotnych na rynku pracy – polityków pragnących wziąć na siebie całe zasługi za uzdrowienie gospodarki kraju nie brakuje. Ale gdy w analogicznej sytuacji w mediach trzeba wypowiedzieć się na temat fatalnej sytuacji ekonomicznej najmłodszych ludzi czy całkowitą niezdolnością rynku pracy do przyjmowania absolwentów świeżo po odebraniu dyplomu renomowanej uczelni, chętnych do wzięcia odpowiedzialności za kroki prowadzące do tej sytuacji już nie ma. Continue reading “Problemy wielkich gospodarek” »

Warunki globalnej ekonomii

W dzisiejszych warunkach globalnej ekonomii nie jest niestety tak, że fatalne decyzje polityczne jednego kraju czy okropne długi i źle zbudowany budżet partnera handlowego, może bardzo poważnie uderzyć w wyniki finansowe jego dotychczasowych kontrahentów. I chociaż nikt nie był przeciwny wprowadzeniu na terenie niemal całej Europy wspólnej waluty, uważając to za idealny sposób wspólnego budowania wzrostu gospodarczego, dzisiaj większość analityków rynków uważa, że był to błąd i chociaż nie da się dzisiaj wycofać z globalnego rynku, należy bardzo uważnie rozglądać się wśród swoich handlowych partnerów. Grecja w ostatnim czasie służy za idealny przykład tego, jak brak gotowości polityków do wprowadzenia czasami brutalnych cięć, ale i potrzebnych bardzo reform prowadzi do nasilenia się problemów ekonomicznych całego społeczeństwa. Ale wcale nie jest tak, że to sami Grecy zbierają dzisiaj największe reperkusje związane z tym stanem rzeczy. Niewątpliwie wiele rodzin mieszkających tam nie wyobraża sobie dalej życia w tak zadłużonym państwie, Continue reading “Warunki globalnej ekonomii” »

Walka z ekonomicznym kryzysem

Walczenie z kryzysem to dzisiaj czołowe zadanie większości elit politycznych i nie brakuje w mediach bardzo wielu sugestii na temat tego, jak radzić sobie z aktualnym rosnącym stale zadłużeniem wielu państw. Co ciekawe, aktywnie udział w tych dyskusjach biorą dzisiaj nie tylko osoby zaangażowane bezpośrednio w ekonomię oraz finanse. To obywatele i tzw. opinia publiczna na łamach rozlicznych wolnych mediów wypowiadają się na temat tego, co ich zdaniem jest największą bolączką aktualnego stanu gospodarek światowych a także – kto jest za tę zapaść odpowiedzialny najmocniej. Zawsze gdy dochodzi do poważnej tragedii, konieczne staje się znalezienie odpowiedzialnych za ten stan rzeczy, więc większość mediów bardzo aktywnie bierze udział w popularnym polowaniu na czarownice. Dziś nawet ekonomiści w mediach nawołują do tego, by to politycy odpowiedzialni za nieudolne budowanie budżetu, Continue reading “Walka z ekonomicznym kryzysem” »

Bankructwa wielkich krajów

Spora liczba aktualnie zapadających się gospodarek mogłaby znajdować się w całkowicie innej sytuacji i niestety dzisiaj wiedza ta ani mądrość ekonomistów nie jest w stanie zawrócić biegu rzeki, jaką jest recesja. Aktualnie panuje na całym świecie bardzo zła sytuacja i w zasadzie mało kto może czuć się bezpieczny. Nawet kraje nie mające same poważnych długów i racjonalnie wydatkujące swoje budżetowe pieniądze mają coraz poważniejsze kłopoty, ponieważ nigdy nie jest tak, że zapaść finansowa kontrahentów i głównych partnerów handlowych nie odbije się na gospodarce kraju zlokalizowanego nawet po drugiej stronie oceanu. Zależności między licznymi partnerami handlowymi, globalnymi rynkami oraz podmiotami giełdowymi jest tak wiele, że często nawet bankowi analitycy zarabiający na analizowaniu i prognozowaniu nie są w stanie dostatecznie wcześniej dostrzec zbliżającej się fali problemów. Aktualnie nikt nie ma wątpliwości, Continue reading “Bankructwa wielkich krajów” »

Problemy liberalnej gospodarki

Zdecydowana większość gospodarek pogrążonych dzisiaj w problemach finansowych nie ma pomysłu na wyjście z kryzysu jednym prostym ruchem i konieczne staje się znalezienie wielu różnych scenariuszy wychodzenia z zapaści. Niestety nie jest tak, jak wydaje się z relacji medialnych, że kłopoty największych światowych demokracji liberalnych zaczęły się dopiero kilka lat temu. To, co można zauważyć dzisiaj we Włoszech, Grecji czy Hiszpanii stanowi jedynie zwieńczenie wieloletniego okresu olewania podstawowych prawideł ekonomicznych i finansowych a także gotowość elit politycznych do masowego zadłużania własnego kraju po to tylko, aby wywiązać się przed obywatelami ze swoich często absurdalnych przedwyborczych obietnic. Podnoszenie zasiłków i minimalnej płacy w całym kraju, tworzenie przez państwo nowych miejsc pracy i rozdawanie licznych przywilejów nowym grupom zawodowym, Continue reading “Problemy liberalnej gospodarki” »

Problemy licznych gospodarek

Spora liczba współczesnych gospodarek zagrożonych zapaścią ekonomiczną zmaga się z poważnymi problemami dotyczącymi przede wszystkim tego, kto ma wyprowadzać kraj z zapaści. Wydaje się, że nikt nie ma oporów dzisiaj przed poddaniem się wielkim reformom i zmienieniu swojego życia, ale działania na poziomie krajowym muszą być zsynchronizowane, szybkie i skuteczne. Należy odpowiednio zweryfikować swój faktyczny stan ekonomiczny i obiektywnie spojrzeć na największe wady systemu finansów publicznych – dopiero wtedy wyjść można z wieloma pomysłami, z których tylko niektóre będą równie skuteczne co i sprawiedliwe. Podnoszenie podatków i zwiększanie kosztów życia i tak najbiedniejszych ludzi bez wątpienia nie wchodzi w grę przy wychodzeniu z fatalnej sytuacji ekonomicznej, więc coraz częściej politycy nie są w stanie zaproponować w mediach opinii publicznej nic, na co ta mogłaby się zgodzić i niechęć do elit finansowych i politycznych, Continue reading “Problemy licznych gospodarek” »

Działanie światowych rynków

Globalne rynki są dzisiaj ze sobą tak mocno związane, że zmiany w małym regionie mogą bardzo poważnie odbić się na kondycji ekonomicznej całego państwa i dlatego właśnie koordynacja wydarzeń na peryferiach jakiejś wspólnoty przez jednostki zlokalizowane centralnie staje się głównym zadaniem zdecydowanej większości elit politycznych. Nikogo nie dziwi dzisiaj więc demontaż elit rządzących przez obywateli a protesty w centrach najbardziej zadłużonych państw świata stają się dzisiaj nie tylko czymś normalnym i systematycznie organizowanym. Ludzie załamani nieumiejętnością polityków i rządzących w walce z objawami globalnego krachu ekonomii postanawiają nie kończyć protestów aż do momentu uregulowania całej sytuacji a ponieważ zmiany polityczne niejednokrotnie zajmują długie miesiące, oznacza to miesiące protestu i walczenia o swoje. Z drugiej jednak strony opinia publiczna dość chętnie podchwyciła medialny przekaz, Continue reading “Działanie światowych rynków” »

Odpowiedzialność przed opinią publiczną

Fatalna sytuacja ekonomiczna niektórych krajów i regionów jest tak zła, że media nawet przestały w ostatnim czasie prześcigać się w barwnych porównaniach i obrazach pokazujących, jak bardzo zadłużona jest dana gospodarka. Jeśli ktoś może się w okresie globalnego załamania koniunktury pochwalić jeszcze dość dobrymi wynikami – przeważnie robi to bez chwili wytchnienia a inwestorzy, którzy poparzyli się na licznych bankrutujących rynkach dość szybko zaczęli rzucać się na dosłownie każdą okazję pochodzącą z takiego ciekawego i szybko rozwijającego się kraju. Z kolei złe doniesienia z rynków pochłoniętych kryzysem ekonomicznym prowadzą do bardzo poważnego odstraszania inwestorów i kapitału zagranicznego i chociaż niektóre państwa wciąż mogą liczyć na gotowość innych do pożyczenia miliardów na radzenie sobie z recesją – kolejne możliwości się systematycznie zamykają i konieczne staje się szukanie bezpieczniejszych wyjść z kryzysu. Continue reading “Odpowiedzialność przed opinią publiczną” »