Archive for the ‘Początki biznesu’ Category

Problemy gospodarek świata

Przez długie lata opinia publiczna nie miała nawet pojęcia, czym jest rząd ekspercki i w jaki sposób mógłby on skutecznie wpłynąć na zarządzanie państwem. Tutaj kłania się podstawowy wydźwięk wyborów – skoro ludzie głosują nawet nie na partie, ale określone nazwiska polityków znajdujących się na liście, to podświadomie oczekują, że to te osoby a nie inne będą sprawowały władzę. W większości krajów więc od lat naturalne jest, że partia wygrywająca wybory i upoważniona do obsadzania stanowisk w rządzie własnymi politykami robi to bez skrupułów i wręcza kluczowe zadania w rządzeniu swoim najpopularniejszym politykom. I tak bardzo często dochodzi do sytuacji, gdy w ministerstwie finansów czy skarbu zasiadają ludzie z bardzo dużym zapleczem politycznym, ale bez najmniejszego merytorycznego przygotowania do pełnienia tych funkcji. Dlatego też dzisiaj coraz popularniejsze staje się nie tylko w mediach i na ulicach postulowanie wprowadzenia rządu ekspertów. Continue reading “Problemy gospodarek świata” »

Wspieranie przedsiębiorczych idei

Większość krajów przeżywających aktualnie perturbacje finansowe stara się z nich wyjść poprzez zrównoważone reformowanie własnego budżetu, pobudzanie przedsiębiorczości wśród mas swojego społeczeństwa i jednoczesne korzystanie z licznych kredytów finansujących najważniejsze i podstawowe działania państwa. Często kredyty otrzymywane przez kraj są bardzo skutecznie wykorzystywane do zwiększenia jego roli w regionie i niejednokrotnie tylko pozyskanie pieniędzy na rynku pozwala krajowi rozwijającemu się na odpowiednio szybkie pozyskanie pieniędzy na najważniejsze inwestycje. Czasami trzeba po prostu poprawić stan dróg i lotnisk, wprowadzić kilka nowych technologicznych rozwiązań na swój skostniały i archaiczny rynek – a do tego rzadko kiedy nadają się własne dopiero budowane zasoby, o wiele skuteczniejsze jest więc korzystanie z tego, co do zaoferowania mają już inni. Continue reading “Wspieranie przedsiębiorczych idei” »

Wspieranie młodych przedsiębiorców

W sporej części współczesnych gospodarek problemy ekonomiczne narastają i znalezienie recepty na nie staje się głównym zadaniem rządzących. Widać jednak oczywiście jak na dłoni, że to nie tylko sami politycy będą dążyli do naprawy sytuacji – dzięki zainteresowaniu opinii publicznej oraz mediów niezależnych jak i komercyjnych praktycznie każdy ma dzisiaj swoje zdanie na temat kryzysu i sposobu wychodzenia z niego. Nikogo dzisiaj nie dziwi więc rosnące zaangażowanie ekspertów od ekonomii i naukowców próbujących zaproponować najlepsze możliwe rozwiązania. I tak od lat głównym sposobem na radzenie sobie ze spadkiem wzrostu gospodarczego jest przekonywanie ludzi, szczególnie tych w gorszym położeniu na rynku pracy, by spróbowali otworzyć własną działalność gospodarczą. Jest to oczywiście możliwe dopiero w takich warunkach, w których państwo ma przygotowane pakiety i programy pomocowe dla każdego odważnego, Continue reading “Wspieranie młodych przedsiębiorców” »

Promowanie własnej działalności

Większość osób zastanawia się dzisiaj nad swoimi losami zawodowymi w przyszłości i właśnie w obawie przed problemami z otrzymaniem dobrze płatnej pracy wielu ludzi wybiera studia. W ostatnim czasie jednak i pewność tego, że absolwenci szkół wyższych mają dużo łatwiej otrzymać zatrudnienie zaczyna przemijać i wiele osób z doskonałymi referencjami i rewelacyjnym wykształceniem nie jest w stanie poradzić sobie z presją, jaka jest obecna na rynkach pracy, pozostają bezrobotnymi na długie lata. Z tego względu coraz częściej spotkać można na ulicy ludzi, którzy pomimo lat przygotowywania się do jakiegoś zawodu, są bezrobotni a ich życie wygląda fatalnie. Nie dziwi więc, że najnowszym trendem obecnym w większości gospodarek liberalnych jest w pierwszej kolejności zakładanie własnych działalności gospodarczych i prowadzenie biznesu, nawet prymitywnego, o ile tylko pozwala on na skuteczne wiązanie ze sobą przysłowiowych końców. Continue reading “Promowanie własnej działalności” »

Promowanie nowych form pracy

Wiele wskazuje na to, że znaczenie samozatrudnienia będzie z roku na rok coraz większe i rozwijające się gospodarki patrząc na przyczyny recesji oraz kształt aktualnego kryzysu ekonomicznego powinny bardzo skutecznie przygotowywać się na najgorsze. Z tego względu też dzisiaj coraz popularniejsze staje się zmienianie nie tylko systemu i reformowanie budżetu od podstaw, ale także skuteczne zachęcanie swoich obywateli do tego, by podjęli próbę wzięcia losu we własne ręce a przede wszystkim – zakładali własne firmy. Mowa tutaj oczywiście nie o tych rewelacyjnie wykształconych, doświadczonych i perfekcyjnie przygotowanych do swojego zawodu ludziach, ponieważ ci przeważnie bez najmniejszego problemu znajdują zatrudnienie we właściwej firmie w kilka tygodni po zakończeniu studiów. Problemem są natomiast absolwenci, którzy nie są w stanie otrzymać zatrudnienia na wysokim poziomie i w związku z tym przeważnie zadowalają się pracą oraz płacą poniżej ich możliwości. To jest dla gospodarki mało satysfakcjonujące – dlatego o wiele ważniejsze staje się dzisiaj skuteczne przekonywanie obywateli w gorszej sytuacji zawodowej, Continue reading “Promowanie nowych form pracy” »

Motywowanie do własnego interesu

W sporej liczbie krajów przekonanie obywateli do tego, by aktywniej wzięli na siebie ciężar odpowiedzialności gospodarczej staje się podstawowym zadaniem politycznym. Ale przygotowywanie ludzi do przedsiębiorczości i prowadzenia rozsądnie interesów zaczynać powinno się już na etapie wcześniej szkoły, dlatego coraz powszechniejsze stają się zajęcia mające na celu przygotowanie młodzieży do takiego przedsiębiorczego życia w przyszłości. Mało kogo dziwi dzisiaj to, że w trakcie recesji zamiast zwiększać zasiłki dla bezrobotnych tworzy się raczej programy mające na celu zaktywizować ich zawodowo i przekonać do założenia własnego biznesu. Wszak nawet bardzo prosty pomysł na jednoosobową firmę może przynieść doskonałe rezultaty nie tylko w postaci zapewnienia samemu właścicielowi sporych pieniędzy, ale co ważniejsze, dając na przyszłość nadzieję, że firma rozwinie się do poziomu pozwalającego zatrudnić dodatkowych pracowników. Continue reading “Motywowanie do własnego interesu” »

Zachęcania do własnej firmy

Spora większość osób zaangażowanych w przygotowywanie projektów rozwoju gospodarki danego kraju skupia się dzisiaj przede wszystkim nie tylko na inwestycjach mających na celu poprawienie konkurencyjności przez rozwój technologicznych, logistyczny albo siłowe tworzenie nowych miejsc pracy. Coraz popularniejsze staje się twierdzenie, że to zaktywizowanie najniższych grup społecznych do samozatrudnienia i zakładania nawet jednoosobowych przedsiębiorstw. Nie ma nic pewniejszego dla lokalnej gospodarki niż założenie nawet bardzo prostej działalności przez osobę normalnie skazaną na bezrobocie albo pracę na nisko wykwalifikowanym stanowisku za najniższą krajową pensję. Dlatego pojawiają się coraz odważniejsze plany mające na celu przekonać tych ludzi do realizowania nawet szalonych wydawałoby się koncepcji biznesowych i nawet często oferują bankowe poręczenia albo własne fundusze wsparcia finansowego mające na celu wprowadzać młodych i przyszłościowych biznesmenów na drogę własnej działalności. Continue reading “Zachęcania do własnej firmy” »

Powstawanie firm i przedsiębiorstw

Spora liczba powstających dzisiaj firm to przedsiębiorstwa całkowicie jednoosobowe i wpływ na ten stan rzeczy ma przede wszystkim niepewność studentów oraz absolwentów szkół wyższych na temat ich przyszłych losów zawodowych. Swojego czasu dość pewne było to, że samo ukończenie studiów pozwoli na otrzymanie zatrudnienia w ciekawym miejscu i dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że myślenie takie było rozsądne tak długo, jak absolwentów szkół wyższych na rynku pracy wciąż było za mało do prac, jakie na nich czekały. Ale z czasem kolejne tysiące absolwentów opuszczających kolejne najróżniejsze uczelnie sprawiły, że na rynku pracy pojawiło się całe mnóstwo konkurencyjnych kandydatów do robienia tego samego. W związku z tym jasnym stało się, że sama edukacja ani nawet pasja do danych zadań nie są w stanie sprawić, że tak łatwo będzie otrzymać pracę i godziwą pensję za wykonywane obowiązki. Continue reading “Powstawanie firm i przedsiębiorstw” »

Wspieranie przedsiębiorczości obywateli

Większość krajów liberalnych gospodarczo stara się wkroczyć w nowe tysiąclecie ze świadomością, jak wiele znaczą sami ludzie i przekonanie ich do przedsiębiorczości. Liczenie na to, że zagraniczny kapitał stale stymulował będzie gospodarkę lokalną otwierając na swój koszt nowe miejsca pracy jest pomyłką i prędzej czy później staje się w obliczu recesji całej gospodarki. Aktualnie więc dochodzi do bardzo daleko idących zmian w przepisach prawnych, które dotychczas czyniły założenie własnego interesu i wdrożenie autorskiego pomysłu na biznes niesamowicie trudnym zadaniem. Formalności oraz biurokracja na tym etapie były w stanie zabić w każdym niemal człowieku chęć do jakiejkolwiek walki o swoją przyszłość a jednocześnie często nie było możliwości otrzymać ze swoim wykształceniem czy zainteresowaniami prywatnymi posady w dobrej firmie – konieczne stało się więc założenie własnego interesu i właśnie tym odpowiadać zaczęli ostatnio liczni absolwenci a nawet studenci szkół wyższych. Liberalizacja prawa w tym temacie sprawia, Continue reading “Wspieranie przedsiębiorczości obywateli” »

Prowadzenie firmy przez jedną osobę

Większość dzisiejszych absolwentów szkół wyższych rozumie nieciekawą sytuację na rynku pracy i z tego względu bardzo łatwo jest im oszacować swoje szanse na spełnienie wieloletnich ambicji. A te niewątpliwie każdy młody człowiek wybierający się na studia ma, więc z góry zakłada, że pozytywne ukończenie wszystkich etapów edukacji pozwoli mu na bezbolesne wejście do pracy w korporacji czy u dużego prywatnego przedsiębiorcy – często jednak sytuacja nie jest tak łatwa a spora konkurencja na jedno stanowisko dodatkowo utrudnia pozyskanie zatrudnienia w ambitnym środowisku i przekucie własnych zainteresowań i pasji na codzienną pracę. Coraz częściej więc rozwiązaniem popularnym wśród młodych i ambitnych ludzi staje się założenie własnego przedsiębiorstwa, szczególnie że w krajach rozwijających się przeważnie prowadzone są liczne programy wsparcia finansowego dla wszystkich młodych ludzi pragnących wystartować z własnym biznesem. Continue reading “Prowadzenie firmy przez jedną osobę” »