Oczekiwany ruch Banku Światowego.

Bank Światowy ogłosił niedawno, że podpisał porozumienie z Unią Europejską w sprawie dofinansowania europejskich banków sumą ponad trzystu miliardów euro, mających służyć rozwojowi małych i średnich firm. Właśnie z tym sektorem gospodarki unijnej wiąże się największe nadzieje w przyszłości. Ekonomiści podejrzewają, że w związku z ciągłym kryzysem i brakiem niezbędnych reform gospodarczych w największych krajach Wspólnoty, to właśnie małe firmy będą miały największą szansę na przeżycie i dalszy rozwój. Jednakże takie młode firmy trapi głownie brak gotówki na rozwój i niezbędne inwestycje. Banki aby udzielić pożyczki, chcą uzyskać w zamian zabezpieczenia, których najzwyczajniej właścicielom tych firm brakuje. Tym samym koło się zamyka. Firma się nie rozwija a w niedługim czasie upada. Wyjściem z takiej sytuacji może być właśnie oferta Banku Światowego. Dzięki temu można będzie udzielać pożyczek i kredytów takim firmom na łagodniejszych zasadach. Pozwoli to na rozwój i ożywienie całej unijnej gospodarki, a w konsekwencji na zmniejszenie poziomu bezrobocia jak i na realizowanie niezbędnych reform gospodarczych. Program ma ruszyć pod koniec marca przyszłego roku i ma trwać około trzech lat. Jeśli przez ten czas widoczne będą jakiekolwiek sukcesy, to możliwe jest późniejsze jego wznowienie. Na wieści o podpisaniu porozumienia, giełdy europejskie zareagowały wzrostami, co tylko potwierdza, jak wielkie nadzieje Unia Europejska z tym faktem wiąże. Pozytywnych nastrojów nie brakuje również w naszym kraju.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.