This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Oczekiwany ruch Banku Światowego.

Bank Światowy ogłosił niedawno, że podpisał porozumienie z Unią Europejską w sprawie dofinansowania europejskich banków sumą ponad trzystu miliardów euro, mających służyć rozwojowi małych i średnich firm. Właśnie z tym sektorem gospodarki unijnej wiąże się największe nadzieje w przyszłości. Ekonomiści podejrzewają, że w związku z ciągłym kryzysem i brakiem niezbędnych reform gospodarczych w największych krajach Wspólnoty, to właśnie małe firmy będą miały największą szansę na przeżycie i dalszy rozwój. Jednakże takie młode firmy trapi głownie brak gotówki na rozwój i niezbędne inwestycje. Banki aby udzielić pożyczki, chcą uzyskać w zamian zabezpieczenia, których najzwyczajniej właścicielom tych firm brakuje. Tym samym koło się zamyka. Firma się nie rozwija a w niedługim czasie upada. Wyjściem z takiej sytuacji może być właśnie oferta Banku Światowego. Dzięki temu można będzie udzielać pożyczek i kredytów takim firmom na łagodniejszych zasadach. Pozwoli to na rozwój i ożywienie całej unijnej gospodarki, a w konsekwencji na zmniejszenie poziomu bezrobocia jak i na realizowanie niezbędnych reform gospodarczych. Program ma ruszyć pod koniec marca przyszłego roku i ma trwać około trzech lat. Jeśli przez ten czas widoczne będą jakiekolwiek sukcesy, to możliwe jest późniejsze jego wznowienie. Continue reading “Oczekiwany ruch Banku Światowego.” »