This is featured post 1 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 2 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 3 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 4 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

This is featured post 5 title

You can easy customize the featured slides from the theme options page, on your Wordpress dashboard. You can also disable featured posts slideshow if you don't wish to display them. Dont edit it manually, by replacing images, but you set feature image when you create new posts.

 

Reprezentowanie oraz umocowanie spółki

Bardzo częstym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zawarcie z kimś spółki cywilne. Jest to niezwykle korzystny sposób, ponieważ dzieli on ryzyko niepowodzenia na minimum dwie osoby. W taki układzie po prostu dużo łatwiej robić interesy. Jak jednak poszczególni wspólnicy powinny reprezentować swoją spółkę? Otóż każdy z nich jest zobowiązany umową oraz prawem do reprezentowania spółki w taki sposób”, aby przynosiło jej to korzyść. Oczywiście wcześniej wszyscy wspólnicy określają w umowie cywilnej, w jaki zakresie inni mogą reprezentować ich interesy. Nie ma jednak takim możliwości, aby jeden członek spółki mógł decydować za innych, podczas gdy tamci nie są o tym powiadomieni. Aby jakiekolwiek decyzje mogły być podejmowane powinien zostać utworzony majątek wspólny. Jest to pewnego rodzaju kasa, która należy do wszystkich człon kół spółki cywilnej. Każdy z nich musi wnieść do majątku jakiś wkład zazwyczaj o takiej samej wysokości, co reszta. W innym wypadku nie będzie miał tak dużego pola manewru decyzyjnego. Oczywiście można w umowie umieścić zapis mówiący o tym, że wkłady nie były równe i na przykład jeden członek spółki posiada 60% udziałów, podczas gdy drugi tylko 40%. Skutecznie wtedy zmniejsza to jednak moc decyzyjną takiego wspólnika. W takiej sytuacji również dochody z działalności spółki nie powinny być równo dzielone. Jest to jednak bardzo zależne od tego, w jaki sposób zostanie skonstruowana umowa cywilna, która powołuje do życia tego typu twory gospodarcze. Tylko odpowiednie zapisy mogą mieć wpływ na podział dochodów lub majątku własnego.

Czym jest spółka cywilna

Istnieje wiele rodzajów spółek. W związku z dosyć łatwym rozpoczęciem tego typu działalności ludzie coraz chętniej decydują się na tego typu rozwiązanie. Oczywiście, aby móc założyć spółkę trzeba posiadać wspólnika, który chce ręczyć swoim majątkiem osobistym nasze przedsięwzięcie. Najpopularniejszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest zawiązanie tak zwanej spółki cywilnej. Jest to rodzaj umowy opartej o kodeks cywilno-prawny. Taka spółka ma oczywiście pewnego rodzaju charakter prawny. Przede wszystkim nie jest to twór posiadający osobowości prawnej. Wręcz przeciwnie nie jest to też żadnego rodzaju jednostka organizacyjna. Nie można, więc traktować takie działalności gospodarczej, jako oddzielny byt prawny. Aby spółka cywilna mogła być zawarta potrzebnych jest, co najmniej dwóch wspólników, którzy ręczą podpisując stosowną umowę swoim majątkiem. Zobowiązują się oni również do bezwzględnego działania na rzecz spółki oraz jej rozwoju. Jeżeli jeden ze wspólników zarzuci drugiemu działanie na niekorzyść może dojść do sprawy sądowej oraz wielu konsekwencji prawnych. Aby umowa cywilna była ważna musi zostać sporządzona na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. W razie jakichkolwiek problemów ma ona stanowić dowód zawartych pomiędzy wspólnikami porozumień. Według prawa żaden ze wspólników nie ma prawa rozporządzać majątkiem drugiego. Wszystko, co należy do spółki należy do wszystkich jej wspólników i tylko wszyscy wspólnicy mogą decydować o tym, co posiadają.

Czym jest spółka osobowa

Istnieje wiele rodzajów działalności gospodarczej. Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której ludzie nie do końca wiedzą, jaką firmę powinni założyć oraz jaki powinien być jej charakter. Otóż jedną z najpopularniejszych form działalności gospodarczej jest prowadzenie spółki osobowej. Są to tego typu spółki, których działalność jest oparta tylko i wyłącznie na pracy wszystkich wspólników. Spółki osobowe można podzielić na kilka grup. Pierwszą z nich są spółki cywilne. Drugie to spółki jawne, a zaraz za nimi partnerskie. Nie należy również zapominać o nieco mniej popularnych spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych. Oprócz tych różnych rodzajów można również wyróżnić cechy charakterystyczne, które są przypisane tego typu działalności gospodarczej. Po pierwsze nie posiadaj ona osobowości prawne. Drugą cechą jest stała i nierozerwalna więź, która jest zawiązana pomiędzy partnerami. Kolejna cecha to jawność wspólników. Oznacza to, że wstępując do spółki powinna to być informacja jawna oraz ogólnodostępna. Następną rzeczą jest równość wkładu wszystkich wspólników wraz z rozpoczęciem współpracy. Ważne jest również to, że karzy ze wspólników odpowiada w tym samym stopniu swoim majątkiem osobistym w wypadku, gdy interesy nie idą tak jak powinny. W związku z tym każdy wspólnik jest zobowiązany do wytężonej pracy na rzecz spółki i jej korzyść. Zaletą takiego rozwiązania jest pewnego rodzaju uproszczona księgowość. Ostatnią cechą charakterystyczną spółek osobowych jest brak potrzeby deklarowania kapitału początkowego. Warto, więc w dobie kryzysu zastanowić się nad tego typu rozwiązaniem. Może okazać się bardzo korzystną ze względu finansowego metodą na polepszenia swojego bytu.

Czym jest E-biznes

W dobie kryzysu gospodarczego, którego echo niesie się po wszystkich krajach świata ludzie coraz częściej zastanawiają się nad swoim losem. Jest to spowodowane tym, że polska gospodarka znacznie spowolniła i coraz więcej firm zamiast zatrudniać to zwalnia swoich pracowników. W związku z nieudolnością działania wszelkich instytucji mających na celu pomaganie osobom bezrobotnym ci decydują się na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej. Oczywiście nie jest to takie proste jak mogłoby się wydawać. Jedną z ważniejszych rzeczy przed podjęciem się tego typu pracy jest posiadanie dobrego pomysłu na biznes. W dzisiejszych czasach bardzo duży potencjał ma Internet. To właśnie w tej ogólnoświatowej sieci powstaje największa ilość firm. Ludzie zdają sobie sprawę z tego, że Internet ot przyszłość, która naprawdę daje nieskończone możliwości rozwoju. Bardzo dużo grupa osób z powodzeniem działa na popularnych portalach aukcyjnych sprzedając wszelkiego rodzaju markowe ubrania oraz obuwie. Oczywiście to nie jest jedyny sposób na zarabianie w Internecie. Tak naprawdę jedyną granicą jest granica wyobraźni przedsiębiorcy. Branża internetowa jest, bowiem tak chłonna, że tak naprawdę każdy może znaleźć sobie sposób na życie. Ważne jest by pomysł był rozsądny oraz by wcześniej zastanowić się, jaki będzie zbyt na nasze usługi. Wielką zaletą e-biznesu są znacznie mniejsze koszty prowadzenia tego typu działalności. Zazwyczaj nie potrzeba do tego biura ani magazynu. Wystarczy głowa oraz laptop z podłączeniem do Internetu.

Czym jest działalność gospodarcza

W związku z pogarszająca się sytuacją na rynku pracy coraz więcej ludzi decyduje się na założenie swojej własnej firmy. Oczywiście nakłada to na nich wiele obowiązków, ale też praw. W dobie ogólnego spowolnienia gospodarczego takie rozwiązanie jest chyba najlepsze i wzięcie swojego losu w swoje własne ręce może przynieść wielki sukces. Niestety bardzo duża grupa osób nie zdaje sobie sprawy z tego, czym tak naprawdę jest działalność gospodarcza i czym tak naprawdę się charakteryzuje. Otóż działalnością gospodarcza nazywa się każdą aktywność osoby fizycznej i jej pracę na rzecz gospodarki państwowej. Istnieje tradycyjny podział działalności gospodarczych ze względu na kilka ważnych kryteriów. Pierwszym kryterium jest dochodowość. W tej grupie znajdują się działalności, których głównym celem jest przynoszenie jak największego dochodu, czyli przedsiębiorstwa prywatne oraz takie, które nie stawiają sobie za główny cel zarabiania pieniędzy. Tego typu firmy to najczęściej firmy komunalne. Ich celem jest zaspokajanie potrzeb obywateli oraz mieszkańców danego terenu. Istnieją jeszcze przedsiębiorstwa tak zwane non profit. One nie przynoszą żadnych korzyści finansowych, ponieważ taki jest sposób ich działania. Zazwyczaj są to wszelkiego rodzaju fundacje oraz stowarzyszenia, które wspierają jakąś konkretną grupę ludzi lub dziedzinę. Drugie kryterium to swoboda działalności. Chodzi tutaj o to, w jakim stopniu dana firma jest kontrolowana przez skarb państwa. Jak wiadomo istnieją przedsiębiorstwa, które niejako współdziałają z państwem i dzielą się z nimi kosztami, ale i dochodami swojej działalności.

Bajkowy świat fotografii

Niekiedy brak chęci do pracy z innymi powoduje, że osoba decyduje się na założenie własnego biznesu. W dobie, kiedy na świat przychodzi coraz więcej dzieci, a rodzice coraz chętniej pragną spełniać ich niebanalne marzenia, może stać się podwaliną do rozpoczęcia niezwykłego biznesu. W ten sposób jedna pani fotograf zaczęła wykonywać zdjęcia baśniowe dzieciom. Każde dziecko ma jakieś marzenie, a jej firma ma na celu je spełnić. Dlatego powstają fotografie nietuzinkowe i niepowtarzalne, którymi mogą pochwalić się rodzice i dzieci. Ponad uczestnicy sesji są nią zachwyceni. Dla dziecka jest to świetna forma zabawy i możliwość uczestniczenia w niecodziennym przedsięwzięciu. Obecnie coraz więcej ludzi pragnie posiadać niepowtarzalne rzeczy, których są częścią. Dlatego ten pomysł na założenie własnej firmy zasługuje na uwagę. Jednak wiąże się z posiadaniem odpowiedniego studia fotograficznego, zakupem rozlicznych aranżacji oraz programów do obróbki zdjęć. Z pewnością nie jest to tania inwestycja. Jednak za rzeczy niecodzienne i unikatowe, także można brać odpowiednia sumę pieniędzy. Jednak taki rodzaj biznesu z pewnością może znaleźć szerokie grono odbiorców w dużym mieście. Chcąc założyć własną firmę niekiedy wystarczy popatrzeć na to, co się umie i swoją pasję pracy dla znajomych przekształcić w dobrze prosperującą firmę.

Rodzinna firma wyzwaniem dla dziecka

Stare przysłowie, które mówi, ze z rodziną to najlepiej wychodzi się na zdjęciu, a czasami nawet nie, bo cię wytną, z pewnością nie sprawdza się, kiedy mamy do czynienia z rodzinnymi firmami. Bywają rodzaje działalności, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Rodzice, którzy założyli firmę niekiedy pragną, aby ich dziecko lub dzieci także poszli w tym kierunku i przejęli pałeczkę po nich. Niektórzy uważają, że dla takiego wychowanka jest to łatwy sposób na zarobienie, gdyż wchodzi już na gotowe. Staje się osobą wygodną i nie mu siejącą nic robić. Jednak należy na ten temat popatrzeć także z drugiej strony. Zazwyczaj, kiedy ktoś zakłada swoją firmę nie sądzi, ze zacznie się ona wspaniale rozwijać i przynosić dochody. Dlatego dla tak wielu lata ciężkiej pracy nie powinny iść na marne, pragną, aby ktoś przejął firmę i prowadził ją dalej. Najczęściej rodzice pokładają nadzieję w swoich dzieciach, które wychowują i starają się ukształtować. Dla wielu ważne jest to, aby firma została w rękach rodziny, a nie była przejęta przez obcych. Dla młodego człowieka, który dziedziczy przedsiębiorstwo po rodzicach nie wiąże się to z łatwością. Musi sprostać wymaganiom przed nim postawionym i prowadzić firmę w jak najlepszy sposób. Może nie musiał zaczynać od zera, ale czasami jest trudniej coś utrzymać niż rozwinąć.

Od szkolenia do firmy

Dla wielu osób bezrobotnych jedyną nadzieją jest zapisanie się do Urzędu Pracy. Jednak w dobie kryzysu jest niewiele ofert pracy. Ponad to czasami niektórzy znajdują się w grupie wiekowej, która nie jest chętnie zatrudniania. W tym celu warto skorzystać z możliwości udziału w szkoleniu na temat zakładania i prowadzenia własnej firmy. Dla wielu taka alternatywa wydaje się być czymś strasznym. Jednak obecnie można pozyskać szereg form dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz przez rok płacić małe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to pewna forma, która może uchronić każdego przed byciem bezrobotnym. Ponad to niekiedy warto jest skorzystać z takiej możliwości i spróbować własnych sił w prowadzeniu własnej firmy. Czasami bywa tak, że można odnieść znaczący sukces i nie martwić się już koniecznością podjęcia zatrudnienia u kogoś i bycia zależnym. Każdy człowiek posiada jakieś umiejętności, które mógłby wykorzystać przy prowadzeniu własnej firmy. Czasami bardzo banalne zajęcie może okazać się bardzo dobrym trafieniem w rynek. Należy brać pod uwagę fakt, że coraz częściej ludzie szukają innych, którzy wyręczą ich w codziennych obowiązkach i wykonają je za nich. Z tego też względu firma sprzątająca może cieszyć się uznaniem i nie wymaga zbyt dużego wkładu własnego.

Niby własna firma…

Jeżeli nie ma się pomysłu na prowadzenie własnej firmy, a ma się już dość pracy dla korporacji w wielkim biurowcu, można założyć działalność, która będzie opierać się na franczyzie. Ten termin z pewnością nie jest już obcy dla wielu ludzi. Jednym z najlepszych przykładów jest Mc Donald. Tak naprawdę właścicielem każdej z tych restauracji jest ktoś inny. Polega to na tym, ze wykupuje się odpowiednią licencję od właściciela marki. Następnie dobywa się szkolenie i wykłada pieniądze na lokal i jego wystrój, oczywiście materiały przysyła główna firma. Jednak każda franczyza wygląda inaczej. W zależności od tego, z jaką firmą rozpoczyna się współpracę. Z pewnością jest wymagany wkład własny, ale następne kroki są już zależne od rodzaju umowy. Dla tych, którzy pragną skorzystać z takiej możliwości na założenie własnej firmy istnieje szereg korzyści. Z pewnością nie muszą się martwić o reklamę lub wystrój oraz szkolenia pracowników. Zazwyczaj tym wszystkim zajmuje się główny koordynator z przedsiębiorstwa. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że ten pomysł na własną firmę nie jest najlepszy, gdyż nadal się podlega pod kogoś. Jednak dla wielu może to być pewny biznes, gdyż inwestują w znaną markę. Oczywiście dobrze, jeżeli nikt inny nie działa jeszcze na wybranym rynku w branży restauracji lub kwiaciarni z ramienia tej firmy.

Lepiej pytać dwa razy

Jak założyć własną firmę? Jest to częste pytanie tych, którzy maja już swój pomysł na własny biznes i są chętni do jego realizacji. A zatem wyzbyli się już wszelkich obaw związanych z prowadzeniem własnej firmy. Informacji na temat założenia jej można szukać w internecie, ale także u znajomych lub w biurze rachunkowym, które zajmie się prowadzeniem księgowości. Ponad to nie wiąże się to zbyt dużym nakładem czasu i pracy, jak bywało niegdyś. W odległych czasach należało się udać do szeregu instytucji, aby zarejestrować działalność gospodarczą i zdobyć niezbędne numery. Obecnie wystarcza już jedna wizyta w Urzędzie Gminy, której pracownicy przekazują niezbędne informacje dalej. Jednak, jeżeli ktoś ma zamiar być płatnikiem podatku VAT, powinien także udać się do Urzędu Skarbowego i wypełnić tam niezbędny formularz. Ponad to urzędnik w skarbówce powinien wytłumaczyć, na czym to polega, bo czasami może się okazać, że określona działalność wcale nie wiąże się z koniecznością odprowadzania podatku VAT. Założenie firmy może zająć trochę czasu w aspekcie zebranie niezbędnych dokumentów, jednakże same formalności, gdy już się wszystko ma nie są trudne i niekiedy wszelkie formalności można załatwić w jeden dzień. Dobrze jest także pamiętać o tym, że lepiej pytać dwa razy niż później poprawiać błędy.