Polskie spółki z.o.o

W Polsce coraz popularniejsze stają się tak zwane spółki z.o.O Wynika to z faktu, że w czasach, gdy gospodarka nie rozwija się tak jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli ludzie postanawiają wziąć swoje życie we własne ręce i samemu zadbać o swoje interesy skoro Państwo sobie z tym nie radzi. Według polskiego prawa każda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest specyficznym rodzajem spółki handlowej. Zazwyczaj może ona być utworzona przez jeden lub więcej podmiotów gospodarczych, czyli inaczej zwanych wspólnikami. Według prawa wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania wytworzone przez spółkę wobec wierzycieli. Za owe zobowiązania odpowiada spółka, jako taka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wniesionych przez wspólników. Istnieje również możliwość zakładająca, że odpowiedzialnością są obarczeni członkowie zarządu danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Może to się zdarzyć w wypadku niemożności egzekucji zobowiązań od wspólników. Aby jednak to miało miejsce musi zostać przygotowane orzeczenia sądu administracyjnego. Można tego uniknąć wcześniej zgłaszając wniosek o upadłość. Jeżeli chodzi o liczbę wspólników to może być ona dowolna. W momencie, gdy jest on tylko jeden to wszelkie decyzje muszą być składane przez niego na piśmie. W innym wypadku jego decyzje mogą okazać się nieważne. Jeżeli jednym wspólnik jest również jedynym członkiem zarządu to każda czynność prawa przez niego wykonywana musi być poprzedzona aktem notarialnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.