Reprezentowanie oraz umocowanie spółki

Bardzo częstym sposobem na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zawarcie z kimś spółki cywilne. Jest to niezwykle korzystny sposób, ponieważ dzieli on ryzyko niepowodzenia na minimum dwie osoby. W taki układzie po prostu dużo łatwiej robić interesy. Jak jednak poszczególni wspólnicy powinny reprezentować swoją spółkę? Otóż każdy z nich jest zobowiązany umową oraz prawem do reprezentowania spółki w taki sposób”, aby przynosiło jej to korzyść. Oczywiście wcześniej wszyscy wspólnicy określają w umowie cywilnej, w jaki zakresie inni mogą reprezentować ich interesy. Nie ma jednak takim możliwości, aby jeden członek spółki mógł decydować za innych, podczas gdy tamci nie są o tym powiadomieni. Aby jakiekolwiek decyzje mogły być podejmowane powinien zostać utworzony majątek wspólny. Jest to pewnego rodzaju kasa, która należy do wszystkich człon kół spółki cywilnej. Każdy z nich musi wnieść do majątku jakiś wkład zazwyczaj o takiej samej wysokości, co reszta. W innym wypadku nie będzie miał tak dużego pola manewru decyzyjnego. Oczywiście można w umowie umieścić zapis mówiący o tym, że wkłady nie były równe i na przykład jeden członek spółki posiada 60% udziałów, podczas gdy drugi tylko 40%. Skutecznie wtedy zmniejsza to jednak moc decyzyjną takiego wspólnika. W takiej sytuacji również dochody z działalności spółki nie powinny być równo dzielone. Jest to jednak bardzo zależne od tego, w jaki sposób zostanie skonstruowana umowa cywilna, która powołuje do życia tego typu twory gospodarcze. Tylko odpowiednie zapisy mogą mieć wpływ na podział dochodów lub majątku własnego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.