Rozwiązanie spółki akcyjnej

Każdą spółkę akcyjną podobnie jak wiele innych można rozwiązać. Aby jednak tego dokonać ważne jest przestrzeganie kilku podstawowych zasad, bez których nie ma możliwości wykonać takiego kroku. Pierwszą przyczyną, z jakiej można rozwiązać spółkę akcyjną są wszelkie sytuacje, które zostały opisane w statucie takiego tworu gospodarczego. Drugą przyczyną rozpadu działalności spółki akcyjnej jest uchwała wydana na walnym zgromadzeniu wszystkich członków danej spółki. Rozwiązanie może nastąpić z powodu ogłoszenia upadłości oraz niewypłacalności tego podmiotu gospodarczego. Istnieje jeszcze szereg przyczyn, które wymienia kodeks handlowy a które mogą przyczynić się do upadku spółki akcyjnej. Zazwyczaj rozwiązanie następuje w drodze szeroko rozumianego postępowania likwidacyjnego. W takim wypadku likwidatorami są członkowie zarządu, którzy w danym okresie pełnią tego typu funkcję. Istnieje również możliwość ustanowienia likwidatorów przez sąd. Gdy spółka jednogłośnie ogłosi upadłość wówczas jest prowadzone postępowanie upadłościowe, po którego zakończeniu spółka prawnie może zostać rozwiązana. W innym wypadku każda tego typu decyzja jest poza prawem i nie jest przez Polskie sądy respektowana, jako ważna. Przed wykonaniem tego dużego kroku warto zastanowić się czy nie da się jeszcze uchronić spółki akcyjnej przed upadkiem. Warto pamiętać, że tego typu decyzje są nieodwołalne i nie można cofnąć ich wykonania.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.