Ustanie spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna jak każą inna ma prawo zawiesić swoją działalność lub po prostu rozwiązać się w trybie ustawowym. Najczęściej ustanie spółki komandytowo-akcyjnej musi być poprzedzone wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego. Ale zanim to nastąpi musi zostać podjęta decyzja o likwidacji dane spółki. Bez tego nie ma fizycznej możliwości, aby przerwać działalność spółki. Oczywiście istnieje szereg wydarzeń, które muszą się odbyć, aby spółka mogła być zlikwidowana. Przede wszystkim spółka komandytowo-akcyjna może rozwiązać się w momencie, gdy jeden z komplementariuszy umiera lub ogłasza upadłość. Innymi powodami mogą być te, które są opisane w statucie. Czasami, bowiem przed spisaniem aktu notarialnego akcjonariusze i komplementariusz ustalają kilka przypadków lub zachowań, które mogą doprowadzić do rozpadu spółki komandytowo-akcyjnej. Aby spółka została rozwiązana musi być osiągnięty pułap ¾ głosów wszystkich członków opowiadających się za tego typu rozwiązaniem. W innym przypadku ustanie zostanie przeprowadzone bezprawnie i może to być rozliczane według kodeksu karnego. Ważne, więc jest to by w przypadku chęci rozwiązania spółki komandytowo-akcyjnej dopilnować wypełnienia wszystkich formalności, które sprawiają, że tego typu działanie jest zgodne z prawem i w pełni umotywowane. W innym wypadku istnieje bezwzględny zakaz zawieszania działalności tego typu działalności gospodarczej, która w dalszym ciągu będzie opodatkowana.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.