Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo-akcyjna składa się jak każda inna spółka ze wspólników, którzy są zobowiązania do wykonywania pewnych czynności lub wystrzegania się innych. Warto nadmienić, że w spółce komandytowo-akcyjnej wspólnikami mogą zostać osoby prawne jak i te o charakterze fizycznym. W Polsce wspólni kół można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszą z nich są tak zwani komplementariusze. Są to inaczej zwani wspólnicy aktywni. Ich zadaniem jest prowadzenie całej działalności oraz reprezentowanie spółki na zewnątrz. Muszą oni czynnie brać udział w każdej czynności prawnej przebiegającej przez ich działalność gospodarczą. Wynika to z faktu, że komplementariusz ryzykuje całym swoim majątkiem w razie niepowodzenia interesów prowadzonych przez spółkę. Drugi rodzajem wspólnika jest akcjonariusz. Jest on wspólnikiem zwanym inaczej pasywnym. Wynika to z tego, że nie zajmuje on się żadnymi sprawami dotyczącymi spółki. Jego zdolność reprezentowania, również jest mocno ograniczona ze względu na to, że może on ją tylko wykonywać, jako pełnomocnik. Akcjonariusz odpowiada wobec osób trzecich niezwiązanych ze spółką, ale chcących ściągnąć z niej jakiekolwiek zobowiązania. Z zasady akcjonariusz nie odpowiada za decyzje podejmowane przez spółkę chyba, że w określonych przypadkach. Pierwszym jest reprezentowanie spółki nie mając pełnomocnictwa lub przekraczając znacznie jego postanowienia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.